ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
ประกาศเมื่อ 2018-07-04 15:32:11น.
จำนวนผู้เข้าชม : 100 คน
 

วันนี้ (วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนไร้ถังขยะ ระดับจังหวัด โดยกำหนดจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 30 แห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2561  นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนผู้เข้ารับการอบรมร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ณ หว้ากอ  ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561พร้อมทั้งชี้แจงร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดการขยะ งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ณ หว้ากอ  อีกด้วย


ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่