ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอร่วมเปิดงานวันทะเลโลก ปล่อยพันธุ์เต่าตนุ และพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ท้องทะเลอ่าวประจวบฯ
ประกาศเมื่อ 2018-06-13 13:25:31น.
จำนวนผู้เข้าชม : 131 คน


 

เมื่อวันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชายทะเลบริเวณสะพานสราญวิถี หน้าอ่าวประจวบ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันทะเลโลก หรือ World Ocean Day โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน สำหรับกิจกรรมงานวันทะเลโลกในครั้งนี้ มีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นายวรรณ ชาตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ประชาชนและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบประกาศเกียรติบัตร และสติ๊กเกอร์ให้แก่กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านที่เข้าร่วมโครงการลดขยะทะเล และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม มอบซั้งเชือกแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและแนวทุ่นเขตทรัพยากรให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพขยะทะเล พร้อมนำประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปล่อยพันธุ์เต่าตนุ และพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ท้องทะเลอ่าวประจวบฯ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล

นอกจากนี้ได้ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณชายหาดป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว โดยได้นำขยะที่เก็บได้มาทำการคัดแยก รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ท้องถิ่นต้องนำไปกำจัด ส่งผลให้ปริมาณขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ลดน้อยลงอีกด้วย
ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่