ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านช้างเผือก
ประกาศเมื่อ 2018-06-13 08:48:35น.
จำนวนผู้เข้าชม : 105 คน


 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    โรงเรียนบ้านช้างเผือก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่