ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
พิธีปิดการอบรมพัฒนาความตระหนักรู้ด้านพลังงาน
ประกาศเมื่อ 2017-10-11 11:43:49น.
จำนวนผู้เข้าชม : 114 คนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมหกรรมโนรี อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นางพิมรา นุชเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้แทนผู้อำนวยการ) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวปิดการการอบรมพัฒนาความตระหนักรู้ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ โครงการสรางกระบวนการคิดทางพลังงาน และพัฒนาวิชาชีพ ด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy For LifT) ระยะต่อเนื่อง แก่ครู กศน.ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่