ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 2017-10-02 10:39:22น.
จำนวนผู้เข้าชม : 204 คนเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 14.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเบญจพล พาลี  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้มอบของที่ระลึก(รูปรัชกาลที่ ๔) ให้แก่นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่