ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อุทยานฯ หว้ากอ ร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เข้าพบ นายกฯ
ประกาศเมื่อ 2017-07-26 09:41:44น.
จำนวนผู้เข้าชม : 120 คนวันนี้ (25 ก.ค. 2560) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  นำคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มาพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เพื่อจัดแสดง กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มุ่งเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 และเชิญชวน คณะครู และผู้ปกครอง นำเยาวชนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก20 หน่วยงาน ที่ร่วมกันจัด 64 กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศกว่า 223 แห่ง ทั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 2. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 3. กรมทรัพยากรน้ำ 4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ 7. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเข้าพบด้วยตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่แนะนำ และสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มุ่งเตรียมพร้อมเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 โดยมี 20 หน่วยงาน มาดำเนินการจัดกว่า 60 กิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ปูพรมทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกพื้นที่ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาพ / ข่าว โดย วรา แพใหญ่