ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประกาศเมื่อ 2017-07-19 11:40:47น.
จำนวนผู้เข้าชม : 169 คนนางสาวรัชนี แพใหญ่ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี โดยมี นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมการบรรยายพิเศษ "ก้าวที่กล้า ในฐานะสื่อสารองค์กร" พร้อมด้วย คุณกำภู ภูริภูวดล และคุณรัชนีย์ สุทธิธรรม นักจัดรายการชื่อดังจากลูกทุ่งมหานคร FM ๙๕ เสวนาในหัวข้อ "ปลุกระดมเทคนิคการสื่อสาร นักพูด/พิธีกร/PR. มืออาชีพ พรสวรรค์ หรือ พรแสวง" นอกจากนั้นในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช และ อาจารย์ภาวิณี ตันติโกวิทย์ สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ (STC) บรรยายเรื่อง "ศิลปะการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์" , "เทคนิคการเป็นพิธีกรและการพูดแบบมืออาชีพ" และ "การพัฒนาบุคลิกภาพ โอกาสสู่ความสำเร็จ" โดยมีกิจกรรม Workshop ฝึกบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ และกิจกรรมการประกวด Smart PR. Onie สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. มอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรม และเป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่