ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

ค่ายวิทยาศาสตร์สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
กิจกรรมชาวค่ายเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมชาวค่ายวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนเขาชัยสน จ.พัทลุง
น้องนักเรียนจากโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตากศึกษาฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำ
โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก ศึกษาฐานการเรียนรู้ค่ายหว้ากอ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ศึกษาฐานการเรียนรู้ค่ายวิทย์หว้ากอ
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จ.นนทบุรี ทำกิจกรรมดูนกที่หว้ากอ
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช เข้าค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนดุสิตวิทยา จ.ราชบุรี ศึกษาฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
โรงเรียนบ้านโล๊ะหาร จ.พัทลุง ร่วมศึกษาฐานการเรียนรู้นกและแมลง
อุทยานฯ หว้ากอจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง ศึกษาฐานการเรียนรู้อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
อุทยานฯท หว้ากอ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมดูนกที่หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 14 โรงเรียนปทุมคงคา
หว้ากอจัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์จากอรุณวิทยา จ.ประจวบ
ค่ายศรีสว่างวงศ์ จังหวัดสงขลา เรียนรู้ ดูปลา หว้ากอ
« ก่อนหน้านี้ ... 2 3 4 5 6 7 8 ... ถัดไป »