สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอกิจกรรม Science
จำนวนผู้เข้าชม : 1214 คน
เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 มีน้องๆ จากโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม  เข้าร่วมกิจกกรมการแสดง Science show  โดยมีนายสมยศ  สุวรรณพงศ์ และ นางสาวณัฏฐกานตร์  คชชะ เป็นผู้สร้างความสนุกและบรรยายความรู้ให้กับน้องๆ  ที่อาคารวิทยาศาสตร์แสนสนุก  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

Editors / โลมา 2