สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รองอวท.ต้อรับชาวค่านอนุบาลกงหราพัทลุง
จำนวนผู้เข้าชม : 958 คนนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับและเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนอนุบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง ในการร่วมทำกิจกรรมค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่

Editors / โลมา 2