สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอเน้นการปลูกฝังสร้างแรงบรรดาลใจด้านวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม : 1018 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ค่ายหว้ากอ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 โดยเน้นการจัดกิจกรรมรูปแบบของการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการ ความรู้ จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย สร้างเป็นแรงบันดาลใจสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถจะนำมาใช้ในวิชาเรียนปกติหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันนักเรียนจะได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ แบบไร้ขีดจำกัดฝึกฝน การคิดเชิงวิเคราะห์ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภาพ / ข่าว โดย งานการตลาดและประชาสัมพันธ์