ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุกโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ จ.ยะลา
จำนวนผู้เข้าชม : 249 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทย์แสนสนุกให้แก่น้องๆจากโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2560ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่