ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูนกค่ายวิทย์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 274 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมดูนกศึกษาธรรมชาติของนก ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ค่ายหว้ากอ 2