ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุสาคร
จำนวนผู้เข้าชม : 224 คน
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุสาคร 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายหว้ากอ 2
ภาพ / ข่าว โดย งานค่ายหว้ากอ 2