ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อัตตรักียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาสเข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 394 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอัตตรักียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ค่ายหว้ากอ 2ภาพ / ข่าว

สิริญญา งามระลึก

นักวิชาการเงินและบัญชี
งานกิจกรรมค่าย