ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
จำนวนผู้เข้าชม : 344 คนคณะจากโรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายหว้ากอ 1 โดยรูปแบบจัดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมด้านดาราศาสตร์ กิจกรรมดูดาว กิจกรรมดูนก กิจกรรมศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชประวัติ รัชกาลที่ 4ภาพ / ข่าว

ศุภกานต์ ใจเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมค่าย