สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
จำนวนผู้เข้าชม : 775 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู็ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ณ ค่ายหว้ากอ 2 นอกจากนี้นักเรียนและคณะครู ยังได้ร่วมกันแปลอักษรเลข ๙ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อีกด้วยภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่