สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง ศึกษาฐานการเรียนรู้อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ
จำนวนผู้เข้าชม : 824 คนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าศึกษาฐานการเรียนรู้เมืองเด็ก ฐานฝากฟ้า ณ หว้ากอ และศึกษาพราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2559ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่