สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯท หว้ากอ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 860 คนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมดูนก อย่างสุกสนาน ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายหว้ากอ 1 จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่