สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมดูนกที่หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 1180 คน
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เล็งเห็นประโยชน์จากกิจกรรมดูนกที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนกเป็นสื่อกลางในการศึกษาธรรมชาติที่เชื่อมร้อยสายสัมพันธ์ของคนใน ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมการดูนกยามเช้าให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทวีรัตน์ จังหวัดสงขลา ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายหว้ากอ 2
ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Cr ; บุษยา เครือแตง  นักวิชาการประมง