สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายศรีสว่างวงศ์ จังหวัดสงขลา เรียนรู้ ดูปลา หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 930 คนน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนศรีสว่งวงศ์ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ยิงจรวดขวดน้ำ ฐานการเรียนรู้สวนผีเสื้อ และฐานการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา โดยการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ค่ายหว้ากอ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Cr ; งานค่ายหว้ากอ 1