สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้เข้าชม : 743 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ให้แก่นักเรียนจากหว้ากอจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2559ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Cr ; งานกิจกรรมค่ายหว้ากอ 2