สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
จำนวนผู้เข้าชม : 772 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2559 สำหรับกิจกรรมภายในภาพเป็นการเข้าศึกษาฐานการเรียนรู้เมืองเด็ก และฐานการเรียนรู้ฝากฟ้าตั้งกล้องดูดาวในเวลากลางคืน สร้างความรู้และความสนุกสนานให้น้องได้เป็นอย่างดีภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผแพร่

Cr : สาวสิริญญา งามระลึก / พนิดา เกตุย้อย / ปาจรีย์ เสนาพิทักษ์ / งานกิจกรรมค่าย