สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเก่าสงขลา
จำนวนผู้เข้าชม : 757 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายหว้ากอ 1 ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเก่า จังหวัดสงขลา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลางคืนดูดาว ตอนเช้าดูนก กลางวันเรียนรู้ดูปลา และสักการะ รัชกาลที่ 4 ณ บ้านหว้ากอ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Cr. สิริญญา งามระลึก / พนิดา เกตุย้อย / ปาจรีย์ เสนาพิทักษ์ งานกิจกรรมค่าย