สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจัดค่ายวิทยาศาสตร์วัดเทพชุมนุม จสงขลา
จำนวนผู้เข้าชม : 867 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนหว้ากอจัดค่ายวิทยาศาสตร์วัดเทพชุมนุม ังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2559ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

ขอบคุณภาพถ่าย จากกิจกรรมงานค่าย 1 ส่วนวิชาการ