ข้อความถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล


คำถวายพระพรทั้งหมด 60 ข้อความ
ข้อความที่ 1
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางสาวอาภรณ์ คล้ายทอง
ข้อความที่ 2
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
    ถวายพระพรโดย : นางสาวณัฐฌา จวงจอง
ข้อความที่ 3
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นายวรา แพใหญ่
ข้อความที่ 4
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : ด.ญ.วรัญญา แพใหญ่
ข้อความที่ 5
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : ด.ญ.วรัชยา แพใหญ่
ข้อความที่ 6
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางรัชนี แพใหญ่
ข้อความที่ 7
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : ณัฐนันท์พร จารุพัฒน์
ข้อความที่ 8
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : วรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา
ข้อความที่ 9
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : นายรัตน์ฏิกร ไหลล้น
ข้อความที่ 10
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
<< หน้าแรก หน้า [ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6       กลับหน้าหลัก