ข้อความถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล


คำถวายพระพรทั้งหมด 60 ข้อความ
ข้อความที่ 1
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : นางสาวประเทือง บัวเผื่อน
ข้อความที่ 2
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : เด็กหญิงจรณินทร์ วินทชัย
ข้อความที่ 3
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นายสมศักดิ์​ ทับทิมบัว
ข้อความที่ 4
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางสาวเมฆขลา​ ทับทิมบัว
ข้อความที่ 5
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นางสาวชวันธร เตียงตั้ง
ข้อความที่ 6
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นางสาววรรณวิสาข์ อรรถมานะ
ข้อความที่ 7
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นางสาววรรณวิสาข์ อรรถมานะ
ข้อความที่ 8
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นางสาววีณา จวงจอง
ข้อความที่ 9
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : เด็กหญิงอารยา จวงจอง
ข้อความที่ 10
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นายมานะ จวงจอง
<< หน้าแรก หน้า [ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] ...สุดท้าย>>       กลับหน้าหลัก