ข้อความถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล


คำถวายพระพรทั้งหมด 60 ข้อความ
ข้อความที่ 1
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
    ถวายพระพรโดย : นางวันดี พุทธิเกษัช
ข้อความที่ 2
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : นายปิโญ วิเชียร
ข้อความที่ 3
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
    ถวายพระพรโดย : นายเฉลิมพงษ์ ช่วยรัตน์แก้ว
ข้อความที่ 4
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
    ถวายพระพรโดย : นายไชยวัฒน์ ภูเงิน
ข้อความที่ 5
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นายศุภชัย ดวงล้อมจันทร์
ข้อความที่ 6
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : นางสาวชลธิชา ดวงล้อมจันทร์
ข้อความที่ 7
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นางสาวเมวิกา ดวงล้อมจันทร์
ข้อความที่ 8
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : นายมาโนช ดวงล้อมจันทร์
ข้อความที่ 9
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นางศิริวรรณ ดวงล้อมจันทร์
ข้อความที่ 10
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
    ถวายพระพรโดย : นางสาวศินีนาถ ดวงล้อมจันทร์
<< หน้าแรก หน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] ...สุดท้าย>>       กลับหน้าหลัก