ข้อความถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล


คำถวายพระพรทั้งหมด 57 ข้อความ
ข้อความที่ 1
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : ด.ช.ธันย์ณภัทร ชาแจ้ง
ข้อความที่ 2
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : อำไพพรรณ เจริญยิ่งสุขจินดา
ข้อความที่ 3
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : นายอภิณัฐ พวงนิล
ข้อความที่ 4
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : นางสาวนลินรัตน์ พวงนิล
ข้อความที่ 5
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : นายประยงค์ พวงนิล
ข้อความที่ 6
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นางวรรณา พวงนิล
ข้อความที่ 7
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางบุญเพียร พุทธิเภษัช
ข้อความที่ 8
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
    ถวายพระพรโดย : นางวันดี พุทธิเกษัช
ข้อความที่ 9
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : นายปิโญ วิเชียร
ข้อความที่ 10
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
    ถวายพระพรโดย : นายเฉลิมพงษ์ ช่วยรัตน์แก้ว
<< หน้าแรก หน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] ...สุดท้าย>>       กลับหน้าหลัก