ข้อความถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล


คำถวายพระพรทั้งหมด 55 ข้อความ
ข้อความที่ 1
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางสาวรัศมี ศรีภิบาล
ข้อความที่ 2
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นาย ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี
ข้อความที่ 3
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : มงคล โอเว็ล
ข้อความที่ 4
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน
ข้อความที่ 5
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ตรีสุวรรณ
ข้อความที่ 6
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
    ถวายพระพรโดย : นางสาวสุภาวดี ขุนเมือง
ข้อความที่ 7
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : พันโทสุรพล ชาแจ้ง
ข้อความที่ 8
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางวิภารัตน์ ชาแจ้ง
ข้อความที่ 9
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : ด.ช.ธันย์ณภัทร ชาแจ้ง
ข้อความที่ 10
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : อำไพพรรณ เจริญยิ่งสุขจินดา
<< หน้าแรก หน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] ...สุดท้าย>>       กลับหน้าหลัก