ข้อความถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล


คำถวายพระพรทั้งหมด 6 ข้อความ
ข้อความที่ 1
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : นางสาวศิ​ริญญา​ งามระลึก
ข้อความที่ 2
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : วรรณวิสาข์ อรรถมานะ
ข้อความที่ 3
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา
ข้อความที่ 4
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นายกรณิศ โอภาสพินิจ
ข้อความที่ 5
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นายรัตน์ฏิกร ไหลล้น
ข้อความที่ 6
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : รัตนา ผเด็จพล
หน้า 1       กลับหน้าหลัก