ข้อความถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล


คำถวายพระพรทั้งหมด 11 ข้อความ
ข้อความที่ 1
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางสาวัตนา ผเด็จพล
ข้อความที่ 2
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นางสาวอภิรดี ชูผล
ข้อความที่ 3
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : นายนิรันดร์ อยู่ยั่งยืนยง
ข้อความที่ 4
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นายรัตน์ฏิกร ไหลล้น
ข้อความที่ 5
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : นางสาวอุไรพร บุษรา
ข้อความที่ 6
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : นางสาวลัคนา ชำนาญกุล
ข้อความที่ 7
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : นางสาวนบกมล เจริญยิ่ง
ข้อความที่ 8
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : ณัฐนันท์พร จารุพัฒน์
ข้อความที่ 9
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางพิมรา. นุชเจริญ
ข้อความที่ 10
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางสาวศุภกานต์ ใจเดช
หน้า 1 [ 2 ] ...สุดท้าย>>       กลับหน้าหลัก