ข้อความถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล


คำถวายพระพรทั้งหมด 57 ข้อความ
ข้อความที่ 1
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นายธันย์ณภัทร ชาแจ้ง
ข้อความที่ 2
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : พันโทสุรพล ชาแจ้ง
ข้อความที่ 3
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางวิภารัตน์ ชาแจ้ง
ข้อความที่ 4
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน
ข้อความที่ 5
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : นายคมกฤ​ช​ อภิชัย​สร​พันธุ์​
ข้อความที่ 6
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางวรุณยุพา เมืองโคตร
ข้อความที่ 7
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นายภัทรพล ทองหล่อ
ข้อความที่ 8
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์
ข้อความที่ 9
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นายทองคำ ตอนศรี
ข้อความที่ 10
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง
หน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ...สุดท้าย>>       กลับหน้าหลัก