ข้อความถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล


คำถวายพระพรทั้งหมด 28 ข้อความ
ข้อความที่ 1
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : รัชนี แพใหญ่
ข้อความที่ 2
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางวันเพ็ญ ผ่องแผ้ว
ข้อความที่ 3
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางสาวกานต์พิชชา ทองต้า
ข้อความที่ 4
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : นิรันดร์ อยู่ยั่งยืนยง
ข้อความที่ 5
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางระวิวรรณ เทพจันทร์
ข้อความที่ 6
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
    ถวายพระพรโดย : นางสาวรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา
ข้อความที่ 7
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นายรัตน์ฏิกร ไหลล้น
ข้อความที่ 8
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางสาวลัคนา ชำนาญกุล
ข้อความที่ 9
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : เด็กหญิงวรัชยา แพใหญ่
ข้อความที่ 10
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นายทศพล หอมแม้น
หน้า 1 [ 2 ][ 3 ] ...สุดท้าย>>       กลับหน้าหลัก