ข้อความถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล


คำถวายพระพรทั้งหมด 60 ข้อความ
ข้อความที่ 1
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นายสุรวิชย์ ชฏารัตน์
ข้อความที่ 2
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ถวายพระพรโดย : นายวีระพงศ์ อุดมกิจ และ นางสาวรวิกานต์ ปัณณะรัส
ข้อความที่ 3
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางสาวพัชยา อินทรโชติ
ข้อความที่ 4
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : เนตรนภา หงษะ
ข้อความที่ 5
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นาย เทพฤทธิ์ ทิพย์ญาณ
ข้อความที่ 6
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ถวายพระพรโดย : นางสาวนมัสสิยา บุญธรรม
ข้อความที่ 7
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
    ถวายพระพรโดย : นายปรัชญา ประยูร
ข้อความที่ 8
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นายสำรวย เกตุงาม
ข้อความที่ 9
    ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
    ถวายพระพรโดย : นางสมชล เกตุงาม
ข้อความที่ 10
    ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
    ถวายพระพรโดย : ด.ญ.ธนันท์รัฐ ทวีธนสารสมบัติ
หน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ...สุดท้าย>>       กลับหน้าหลัก