สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
บรรยากาศสวนผีเสื้อ อวท.
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงสวนผีเสื้อให้มีความสวยงามร่มรื่น พร้อมทั้งเพาะพันธุ์ผีเสื้อ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว