สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์วิทย์ทั่วประเทศ
ข้าราชการ พนักงานราชการ อวท. เข้าร่วมอมรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช